Spyro the dragon rescuing gildas on YouTube

Spyro the dragon rescuing gildas

Joshua Schardt gaming & IRL
Spyro the dragon rescuing #gildas

#spyrothedtagon #spyroreignitedtrilogy #activision #nintendo #nintendoswitch #shorts